โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram Both & Ultrasound Breast)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital Mammogram Both & Ultrasound Breast)

1,888 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์ เรียบร้อย

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพดังกล่าว "ต้องนัดหมายการเข้ารับบริการล่วงหน้า" เท่านั้น

3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย

   และรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี

5. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถโอนสิทธิ์ รายการต่างๆ ให้ผู้อื่นได้

6. ระยะเวลาการขายและการเข้ารับบริการ : วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

7. เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

อีเมล์ : info@ruamjairak.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-768-9999

77 ซ. สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

logo